Zahraničné projekty

Mgr. Ján Haruštiak

–       Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra Archeologie

–       Kuwajtsko – Slovenská archeologická misia v Kuwajte – ostrov Failaka

–       Projekt NEBRA (Nemecko)

–       Súdny znalec v odbore archeológia

–       Archeologické výskumy na území Slovenskej republiky od roku 2007

–       Najvýznamnejšie:

Košice – Východoslovenská galéria

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová

Diaľnica D4/R7

 

PhDr.Peter Roth, PhD.

–       Karlova Univerzita v Prahe, Filozofická fakulta, odbor Klasická archeológia

–       Renomovaný odborník na dobu rímsku

–       Odborník na Montánnu archeológiu

–       Objaviteľ Popradskej hrobky

–       Najvýznamnejšie výskum

Výskum slovanského hradiska Pobedim

Výskum germánskej hrobky v Poprade – Matejovce

Výskum hradu Stará Ľubovňa

 

Mgr. Martin Hupčík

–       Trnavská univerzita, odbor Klasická archeológia

–       projekt Zamora protohistorica, ESP

–       Najvýznamnejšie výskumy:

Výskum pri výstavbe Nitra – Jaguar-Land Rover

Výskum stredovekého pohrebiska a rímskeho mesta Aelium Cecium

Výskum Hrad Šariš

 

MSc. Katarína Jaňáková

–       University of Aberdeen, Anglicko

–       Bangor University, Anglicko

–       Najvýznamnejšie vyskumy:

Výskum Valaliky Industrial Park – výstavba závodu Volvo

Výskum v Praha 9 – Vinoř

 

Mgr. Jana Vereščáková

–       Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická Fakulta, Bratislava

–       Najvýznamnejšie výskumy:

Košice – Východoslovenská galéria

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová

Diaľnica D4/R7

 

doc. Dr. phil. Peter Milo

–       Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra Archeologie

–       archeológia včasného stredoveku

–       geofyzikálna prospekcia v archeológii

Najvýznamnejšie:
Výzkum Mayské architektury na Yucatáne pomocou geofyzikálních metod

Ranné stredoveké hradiská vo svetle nedeštruktívneho výskumu

Oppidum : multidisciplinárný prístup ku skúmaní priestorovej štruktúry „intra muros“

 

Mgr. Peter Mosný

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta humanitných vied, učiteľstvo v odbore archeológia

Hrad Slovenská Ľupča

Rýchlostná cesta R2 Pravotice – Ruskovce

Košice – Východoslovenská galéria