R2 – Pravotice – Ruskovce: Malé Chlievany

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový
    Druh náleziska: sídlisko

    Datovanie náleziska: staršia doba bronzová, mladšia doba bronzová, staršia doba železná, stredovek