Nitra – Prístavba skladu a úprava spevnených plôch v areály spoločnosti EKVIA s.r.o.

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác
    Druh náleziska: sídlisko
    Datovanie náleziska: eneolit