PEZINOK – Polyfunkčný objekt – Panorama centrum

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový
    Lokalita: Pezinok
    Druh náleziska: urbárne, sídlisko
    Datovanie náleziská: neskorý stredovek – novovek