Podlužany – Prístupová komunikácia a novostavby rodinných domov

    +

    Druh výskumu: archeologický, záchranný
    Lokalita: Podlužany – Hrby
    Datovanie: Badenská kultúra, včasný stredovek