Rozšírenie OC Kaufland Topoľčany a novostavba parkovacieho domu

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový
    Druh náleziska: nebolo identifikované žiadne archeologické nálezisko

    Datovanie: bez datovania