Sebedražie – Hlavná ulica

    +

    Druh výskumu: Záchranný
    Lokalita:  SEBEDRAŽIE – Hlavná ul.(intravilán), Horné lúky (extravilán)