Senica – Sedličky

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou:
    Doba trvania terénnych prác:
    Druh náleziska:
    Datovanie náleziska: