Druh výskumu: Záchranný Lokalita: PRIECHOD – intravilán Poloha: Hlavná ulica a Ul. Na Dolinky

Read More