Novinky

Posted on 4. októbra 2012 by

V roku 2011/2012 realizovalo Archeologické múzeum SNM Bratislava na Moyzesovej ulici, v centre mesta Pezinok (1208), I. etapu archeologického výskumu. Výsledky výskumu potvrdili, že umiestnenie budúcej novostavby

6 Min Read|Nekomentované
Posted on 4. októbra 2012 by

Zistená archeologická lokalita sa nachádza na východnom až severovýchodnom okraji obce Kaloša, v jej extraviláne, podľa staršieho členenia obce v časti Nižná Kaloša, priamo v areály miestneho poľnohospodárskeho družstva.

5 Min Read|Nekomentované
Posted on 29. júna 2011 by

V priebehu januára až mája 2011 bola realizovaná tretia, záverečná, etapa archeologického výskumu na ploche stavby nákupno – zábavného centra Aupark Košice. Výskum, ktorý bol s prestávkou realizovaný od roku […]

4 Min Read|Nekomentované
Posted on 29. júna 2011 by

Záchranný archeologický výskum v katastri obce Podlužany na polohe s miestnym názvom Hrby bol realizovaný v priebehu dvoch aprílových týždňov v trase plánovanej prístupovej komunikácie

4 Min Read|Nekomentované
Posted on 29. júna 2011 by

V priebehu mesiaca marec 2011, sa uskutočnila na stavbe „Obchodné centrum Martin, časť Košúty“ druhá etapa archeologického výskumu. Plocha na ktorej sa realizoval v prvej etape predstihový archeologický výskum

2 Min Read|Nekomentované
Posted on 4. februára 2011 by

Počas rekonštrukcie južnej hradby dolného nádvoria hradu Ľupča, bol realizovaný archeologický výskum, ktorého výsledkom je zdokumentovanie postupu stavebných prác pri jej budovaní.

2 Min Read|Nekomentované
Posted on 4. februára 2011 by

Počas archeologického výskumu pre stavbu Kompostárne v archeologickej lokalite „Kostolička“, bolo odkryté na ploche cca 9400 m/2 sídlisko s časťou plochy zachovaného pohrebiska, pochádzajúceho zo 14-15. storočia.

2 Min Read|Nekomentované
Posted on 4. februára 2011 by

V priebehu septembra až decembra 2010 bol na stavebnej ploche nákupno – zábavného centra Aupark v Ružomberku realizovaný záchranný archeologický výskum.

2 Min Read|Nekomentované