Trenčín-Záblatie

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový sondážny
    Druh náleziska: : nebola potvrdená prítomnosť archeologických nálezov ani archeologických nálezových situácii.