Obytný súbor Kubrá

    +

    Druh výskumu: predstihový
    Druh náleziska: nebola potvrdená prítomnosť archeologických nálezov ani archeologických nálezových situácii.