Potvorice

    +

    Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový, v priebehu stavebných prác
    Druh náleziska: sídlisko

    Datovanie náleziska: staršia/mladšia doba železná, stredovek