Archives

+
Košice – Beach Club, mestská plaváreň
11. februára 2014|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: most Datovanie náleziska: novovek

Read More
+
Horná Ždaňa – Revitalizácia centr. zóny
11. februára 2014|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Dvorníky: TAP 200
11. februára 2014|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Čachtice: Výrobná hala NISSENS – IV. etapa
11. februára 2014|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Žakovce – Gréckokatolícky chrám (obnova kultúrnej pamiatky)
2. januára 2013|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: NKP Datovanie náleziska: novovek

Read More
+
Rimavská Sobota – Športovo rekreačné centrum
2. januára 2013|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Plavnica – Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete
2. januára 2013|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Okoličná na Ostrove – Rozšírenie vodovodu
2. januára 2013|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Nové Mesto nad Váhom – Nákupné centrum
2. januára 2013|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Nové Mesto nad Váhom – Bytový dom s polyfunkciou, Gábrišová ulica
2. januára 2013|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Moldava nad Bodvou – Stanica Bioplynov
2. januára 2013|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Levoča – Bytové domy Levoča Sever
2. januára 2013|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Kysak – Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
2. januára 2013|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: NKP Datovanie náleziska: novovek

Read More
+
Košice – Prístavba vstupných a verejných priestorov k Verejnej knižnici Jána Bocatia
2. januára 2013|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: Urbánne Datovanie náleziska: novovek

Read More
+
Jarovnice – Obnova národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľa v Jarovniciach
2. januára 2013|Východné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: NKP Datovanie náleziska: novovek

Read More
+
Gabčíkovo – Bioplynová stanica
2. januára 2013|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Brezno – zrušenie výustí II. etapa
2. januára 2013|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: – Datovanie náleziska: –

Read More
+
Prieskum polyfunkčného objektu v Pezinku
4. októbra 2012|Správy | 6 Min Read

V roku 2011/2012 realizovalo Archeologické múzeum SNM Bratislava na Moyzesovej ulici, v centre mesta Pezinok (1208), I. etapu archeologického výskumu. Výsledky výskumu potvrdili, že umiestnenie budúcej novostavby

Read More
+
Praveké sídliskové objekty pri obci Kaloša
4. októbra 2012|Správy | 5 Min Read

Zistená archeologická lokalita sa nachádza na východnom až severovýchodnom okraji obce Kaloša, v jej extraviláne, podľa staršieho členenia obce v časti Nižná Kaloša, priamo v areály miestneho poľnohospodárskeho družstva.

Read More
+
Kaloša – Poľnohospodárska bioplynová stanica
2. októbra 2012|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: v priebehu stavebných prác Druh náleziska: sídlisko Datovanie náleziska: pravek; pillinská/kyjatická kultúra ?

Read More
+
PEZINOK – Polyfunkčný objekt – Panorama centrum
2. októbra 2012|Západné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: záchranný so špecifikáciou: predstihový Lokalita: Pezinok Druh náleziska: urbárne, sídlisko Datovanie náleziská: neskorý stredovek – novovek

Read More
+
Brezno – Obchodné centrum
29. júna 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Brezno – Šajba

Read More
+
Tornaľa – Fotovoltaická elektráreň NAS TRADE
29. júna 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Tornaľa- Králik

Read More
+
Fotovoltaická elektráreň Tornaľa I
29. júna 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Tornaľa- Veľká pažiť Datovanie náleziska: sídlisko, stredovek (12. – 13. stor.)

Read More
+
Fotovoltaická elektráreň Tornaľa II
29. júna 2011|Stredné Slovensko | 1 Min Read

Druh výskumu: archeologický, záchranný Lokalita: Tornaľa, Starňa Datovanie náleziska: sídlisko, mladšia doba bronzová (pilinská/kyjatická kultúra)

Read More